Forskning vi stödjer

Geriatriska fondens vårmöte 9 april 2018

Forskare: Uppsalabaserad forskare

2018 års stipendieat föreläste kring sin egen forskning om hur fysisk aktivitet påverkar risken för benbrott hos medelålders och äldre. Föreläsningen hölls måndag 9 april 2019 kl… >> Läs mer

Fall och frakturer

Forskare: Uppsalabaserad forskare

En höftfraktur kan orsaka mycket lidande och få allvarliga konsekvenser för en äldre persons funktionsförmåga och livskvalitet. Sverige har en av de högsta höftfrakturincidenserna i världen…. >> Läs mer

Fler artiklar...

Vi har 90-konto

Geriatriska fonden har ett 90-konto vilket innebär att vi måste upprätthålla en mycket hög utdelningsnivå och kvalitet samt att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.