För ett friskt åldrande

Geriatrik är läran om åldrandets sjukdomar. Geriatriska fonden stödjer forskning för ett friskt åldrande.

Fonden arbetar ideellt och med HM Carl XVI Gustafs beskydd. Sedan 1996 har vi årligen delat ut stipendier för att främja forskning kring åldrandets sjukdomar. Forskning som t ex fokuserat på hälsa, friskfaktorer och livskvalitet för att nämna några områden.

Vi behöver ditt stöd!

Forskning vi stödjer

Geriatriska fondens vårmöte 9 april 2018

Forskare: Uppsalabaserad forskare

2018 års stipendieat föreläste kring sin egen forskning om hur fysisk aktivitet påverkar risken för benbrott hos medelålders och äldre. Föreläsningen hölls måndag 9 april 2019 kl… >> Läs mer

Fall och frakturer

Forskare: Uppsalabaserad forskare

En höftfraktur kan orsaka mycket lidande och få allvarliga konsekvenser för en äldre persons funktionsförmåga och livskvalitet. Sverige har en av de högsta höftfrakturincidenserna i världen…. >> Läs mer

Fler artiklar...

Vi har 90-konto

Geriatriska fonden har ett 90-konto vilket innebär att vi måste upprätthålla en mycket hög utdelningsnivå och kvalitet samt att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.