Ge en gåva

iphoneDet vanligaste sättet att stödja Geriatriska fonden är att ge en minnesgåva, t ex vid ett dödsfall. Praktiskt går det till så att givaren går till posten eller banken eller via sin Internetbank skänker pengar till Geriatriska fondens plusgironummer 90 04 95 – 3. På talongen anges namn på den avlidne, givarens namn och eventuell hälsning samt namn och adress till den som ska få kännedom om minnesgåvan, t ex en anhörig till den avlidne. Den anhörige får ett minnesblad från Geriatriska fonden cirka en vecka efter inbetald minnesgåva. Kontakta oss gärna på ordforande@geriatriskafonden.se om meddelandefältet i er internetbank är för kort eller om ni har några andra frågor om minnesadresser. Nedan ett exempel på ifylld talong. Många väljer också att testamentera till Geriatriska fonden. Vanligen har den avlidne då skriftligen fastställt att hela eller delar av arvet ska gå till Geriatriska fonden. Det är viktigt att testamentet utformas på ett formenligt sätt för att det skall vara giltigt. Kontakta gärna en jurist. Som testamentstagare tar Geriatriska fonden sitt ansvar för att testamentet verkställs på ett värdigt och respektfullt sätt. Geriatriska fonden placerar donationerna i värdepapper utifrån etiska och ekonomiskt långsiktiga perspektiv för att generera en årlig utdelning med låg risk. Det är denna avkastning som används för forskningsstöd. Din donation är viktig i kampen mot åldrandets sjukdomar. Våra forskare och kommande generationer tackar för ditt stöd!

Vi har 90-konto

Geriatriska fonden har ett 90-konto vilket innebär att vi måste upprätthålla en mycket hög utdelningsnivå och kvalitet samt att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.