Geriatriska fondens vårmöte 9 april 2018

Forskaren och stipendiaten Karl Stattin föreläser kring sin egen forskning om hur fysisk aktivitet påverkar risken för benbrott hos medelålders och äldre. Måndag 9 april 2019 kl 13:30 arrangeras Geriatriska fondens årliga vårmöte i Mallas sal på Stadsbiblioteket i Uppsala. Välkommen!

Vi har 90-konto

Geriatriska fonden har ett 90-konto vilket innebär att vi måste upprätthålla en mycket hög utdelningsnivå och kvalitet samt att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.