Geriatriska fondens vårmöte 9 april 2018

2018 års stipendieat föreläste kring sin egen forskning om hur fysisk aktivitet påverkar risken för benbrott hos medelålders och äldre. Föreläsningen hölls måndag 9 april 2019 kl 13:30 då  Geriatriska fondens årliga vårmöte arrangerades i Mallas sal på Stadsbiblioteket i Uppsala.

Vi har 90-konto

Geriatriska fonden har ett 90-konto vilket innebär att vi måste upprätthålla en mycket hög utdelningsnivå och kvalitet samt att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.