Om fonden

Årsredovisning 181231

Stiftelseurkund och stadgar för Stiftelsen Geriatriska fonden

Geriatriska fondens syfte är att främja forskning för ett friskt åldrande. Fonden delade ut sina första stipendier 1996. Sedan dess ger vi varje år ekonomiskt stöd till den medicinska forskningen kring åldrandets sjukdomar. Sedan 1996 har vi delat ut flera miljoner kronor. Geriatriska fonden har ett 90-konto vilket innebär att vi måste upprätthålla en mycket hög utdelningsnivå och kvalitet samt att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Fonden har också HM Carl XVI Gustafs beskydd. Fondens styrelse arbetar ideellt och har sitt säte i Uppsala. Geriatriska fonden spelar en viktig roll för forskningen kring åldrandets sjukdomar. Vi glädjer oss särskilt åt att ha kunnat stötta ett antal yngre forskare som inriktat sig på åldrandets sjukdomar. Du som vill göra en donation hittar information under ”Ge en gåva”. Du som önskar söka medel är välkommen att kontakta fondens ordförande.

Vi har 90-konto

Geriatriska fonden har ett 90-konto vilket innebär att vi måste upprätthålla en mycket hög utdelningsnivå och kvalitet samt att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.