För ett friskt åldrande

Geriatrik är läran om åldrandets sjukdomar. Geriatriska fonden stödjer forskning för ett friskt åldrande.

Fonden arbetar ideellt och med HM Carl XVI Gustafs beskydd. Sedan 1996 har vi årligen delat ut stipendier för att främja forskning kring åldrandets sjukdomar. Forskning som t ex fokuserat på hälsa, friskfaktorer och livskvalitet för att nämna några områden.

Vi behöver ditt stöd!

Forskning vi stödjer

Vårmöte 2024 – den 10 april kl 13

Välkomna till fondens öppna Vårmöte onsdag 10 april 2024 kl 13:00-14.00 på Stadsbiblioteket i Uppsala, Mallas Sal. Föreläsare är läkaren och tidigare stipendiaten Gustaf Boström, verksam… >> Läs mer

Stipendiater 2022

Gustaf Boström – forskning om låggradiga bakteriella blodinfektioner kan vara en möjlig bidragande orsak till demenssjukdom.Elisabeth Hellqvist – forskning kring att mäta p-tau i blodplasma för… >> Läs mer

Fler artiklar...

Vi har 90-konto

Geriatriska fonden har ett 90-konto vilket innebär att vi måste upprätthålla en mycket hög utdelningsnivå och kvalitet samt att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.