För ett friskt åldrande

Geriatrik är läran om åldrandets sjukdomar. Geriatriska fonden stödjer forskning för ett friskt åldrande.

Fonden arbetar ideellt och med HM Carl XVI Gustafs beskydd. Sedan 1996 har vi årligen delat ut stipendier för att främja forskning kring åldrandets sjukdomar. Forskning som t ex fokuserat på hälsa, friskfaktorer och livskvalitet för att nämna några områden.

Vi behöver ditt stöd!

Forskning vi stödjer

Stipendiater 2019

Geriatriska fonden kan stolt presentera sina stipendiater 2019. Vi har med ett bidrag försökt hjälpa dem vidare i sina respektive viktiga områden. Birgit Vahlberg – träning… >> Läs mer

Vårmötet 2020 inställt

Geriatriska fonden fortsätter sitt insamlings- och stipendiearbete för att främja forskning för ett friskt åldrande. Vi ställde in vårmötet 2020 p g a covid-19. Under 2019… >> Läs mer

Öppet vårmöte måndag 8 april 2019 kl 13:30-14.30

Forskare: Uppsalabaserad forskare

Välkomna till fondens öppna Vårmöte Med Dr och Specialistfysioterapeut Birgit Vahlberg Geriatriska fondens stipendiat föreläser under rubriken Effekter av SMS-levererad träning efter akut minor stroke eller TIA…. >> Läs mer

Fler artiklar...

Vi har 90-konto

Geriatriska fonden har ett 90-konto vilket innebär att vi måste upprätthålla en mycket hög utdelningsnivå och kvalitet samt att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.