För ett friskt åldrande

Geriatrik är läran om åldrandets sjukdomar. Geriatriska fonden stödjer forskning för ett friskt åldrande.

Fonden arbetar ideellt och med HM Carl XVI Gustafs beskydd. Sedan 1996 har vi årligen delat ut stipendier för att främja forskning kring åldrandets sjukdomar. Forskning som t ex fokuserat på hälsa, friskfaktorer och livskvalitet för att nämna några områden.

Vi behöver ditt stöd!

Forskning vi stödjer

Stipendiater 2022

Gustaf Boström – forskning om låggradiga bakteriella blodinfektioner kan vara en möjlig bidragande orsak till demenssjukdom.Elisabeth Hellqvist – forskning kring att mäta p-tau i blodplasma för… >> Läs mer

Vårmöte 6 april 2022

Mikael Karlsson – doktorand vid Uppsala Universitet (Inst. för folkhälsovetenskaper) – föreläser vid Geriatriska Fondens vårmöte den 6 april kl 13:30-14:30.Rubrik: Matens betydelse för muskler och… >> Läs mer

Fler artiklar...

Vi har 90-konto

Geriatriska fonden har ett 90-konto vilket innebär att vi måste upprätthålla en mycket hög utdelningsnivå och kvalitet samt att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.