Biverkningar av blodtrycksmediciner

Högt blodtryck är en av våra vanligaste folksjukdomar och en av de starkaste riskfaktorerna för hjärt-/kärlsjukdom och förtida död. Läkemedelsbehandling minskar sjukdom och död effektivt, men tyvärr får alltför få läkemedelsbehandling. Och de som får behandling behandlas alltför sällan till gällande målvärden. De flesta läkemedlen mot högt blodtryck sänker blodtrycket bra men några av de äldre läkemedlen, med stor användning även idag, tycks minska hjärt-/kärlrisken sämre än modernare läkemedel. En förklaring till detta kan vara att dessa läkemedel tenderar att ge diabetes vid långtidsanvändning, en biverkning som inte syns i kliniska läkemedelsstudier eftersom dessa oftast inte pågår längre än fem år. Målsättningen med projektet är att studera kopplingen mellan olika blodtrycksläkemedel och insjuknande i diabetes. Vi vill också se hur denna diabetes påverkar risken att insjukna i olika hjärt-/kärlsjukdomar under 35 års tid.

Vi har 90-konto

Geriatriska fonden har ett 90-konto vilket innebär att vi måste upprätthålla en mycket hög utdelningsnivå och kvalitet samt att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.