För ett friskt åldrande

Geriatrik är läran om åldrandets sjukdomar. Geriatriska fonden stödjer forskning för ett friskt åldrande.

Fonden arbetar ideellt och med HM Carl XVI Gustafs beskydd. Sedan 1996 har vi årligen delat ut stipendier för att främja forskning kring åldrandets sjukdomar. Forskning som t ex fokuserat på hälsa, friskfaktorer och livskvalitet för att nämna några områden.

Vi behöver ditt stöd!

Forskning vi stödjer

Inget vårmöte 2021 men nya stipendiater!

Nya forskningsstipendier för att främja forskning för friskt åldrande har tilldelats:sjukgymnast Birgit Vahlberg – för forskning kring SMS-ordinerad träning,farmakolog Kim Kultima – för forskning kring biomarkörer… >> Läs mer

Stipendiater 2020

Geriatriska fonden kan stolt presentera sina stipendiater 2020. Vi har med ett bidrag försökt hjälpa dem vidare i sina respektive viktiga forskningsområden. Birgit Vahlberg – träning… >> Läs mer

Fler artiklar...

Vi har 90-konto

Geriatriska fonden har ett 90-konto vilket innebär att vi måste upprätthålla en mycket hög utdelningsnivå och kvalitet samt att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.