Ge en gåva

Det vanligaste sättet att stödja Geriatriska fonden är att ge en gåva. Det kan vara en personlig gåva till fonden, en födelsedagsgåva eller en minnesgåva, t ex vid ett dödsfall. Via begravningsbyråernas hemsidor går det ibland att välja ”Geriatriska fonden”. Det går även bra med Swish på nummer 123 900 4953 Geriatriska fonden stiftelse för Medicinsk forskning. I meddelandefältet anger du din e-postadress eller ett telefonnummer där vi kan nå dig och diskutera eventuell hälsning samt namn och adress till den som ska få kännedom om gåvan, t ex en anhörig till den avlidne.

Kontakta oss gärna på ordforande@geriatriskafonden.se om ni har några andra frågor. Många väljer också att testamentera till Geriatriska fonden. Vanligen har den avlidne då skriftligen fastställt att hela eller delar av arvet ska gå till Geriatriska fonden. Det är viktigt att testamentet utformas på ett formenligt sätt för att det skall vara giltigt. Kontakta gärna en jurist. Som testamentstagare tar Geriatriska fonden sitt ansvar för att testamentet verkställs på ett värdigt och respektfullt sätt.

Geriatriska fonden placerar donationerna i värdepapper utifrån etiska och ekonomiskt långsiktiga perspektiv för att generera en årlig utdelning med låg risk. Det är denna avkastning som används för forskningsstöd. Din donation är viktig i kampen mot åldrandets sjukdomar. Våra forskare och kommande generationer tackar för ditt stöd!

Vi har 90-konto

Geriatriska fonden har ett 90-konto vilket innebär att vi måste upprätthålla en mycket hög utdelningsnivå och kvalitet samt att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.