Öppet vårmöte måndag 8 april 2019 kl 13:30-14.30

Välkomna till fondens öppna Vårmöte

Med Dr och Specialistfysioterapeut

Birgit Vahlberg

Geriatriska fondens stipendiat föreläser under rubriken Effekter av SMS-levererad träning efter akut minor stroke eller TIA.

TID: Måndag 8 april 2019 kl 13:30-14:30

PLATS: Stadsbiblioteket i Uppsala, Mallas Sal.

Välkomna!

Vi har 90-konto

Geriatriska fonden har ett 90-konto vilket innebär att vi måste upprätthålla en mycket hög utdelningsnivå och kvalitet samt att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.