Hjärtats bindväv — en fråga om liv och död

Hjärtats förmåga att pumpa runt blodet i kroppen är av stor betydelse för oss alla. En nedsatt sådan leder till hjärtsvikt, ett tillstånd som orsakar stort lidande hos många och kan leda till döden. Grav hjärtsvikt har till och med en sämre prognos än många cancersjukdomar. Hjärtat behöver dels sina muskelfibrer, dels bindväv som utgör fundamentet för dess funktion. Syftet med projektet är att ta reda på om man genom att mäta bindvävsämnen i vanliga blodprov kan få reda på hur hjärtats bindväv bryts ner och byggs upp, och om dessa blodprover kan förutsäga risk för hjärtsvikt och annan sjuklighet, så att de som behöver behandling kan identifieras tidigare. Undersökningarna omfattar några tusen individer i 70-75 årsåldern.

Vi har 90-konto

Geriatriska fonden har ett 90-konto vilket innebär att vi måste upprätthålla en mycket hög utdelningsnivå och kvalitet samt att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.