Inget vårmöte 2021 men nya stipendiater!

Nya forskningsstipendier för att främja forskning för friskt åldrande har tilldelats:
sjukgymnast Birgit Vahlberg – för forskning kring SMS-ordinerad träning,
farmakolog Kim Kultima – för forskning kring biomarkörer och demenssjukdom,
sjukgymnast Hanna Bozkurt Åhman – för forskning kring simultankapacitets test,
dietist Mikael Karlsson – för forskning kring kost, muskelmassa och funktionsförmåga,
läkaren Sigvard Sobestiansky – för forskning kring minskad muskelmassa och undernäring.
Bra jobbat och lycka till önskar Geriatriska fonden.

Vi har 90-konto

Geriatriska fonden har ett 90-konto vilket innebär att vi måste upprätthålla en mycket hög utdelningsnivå och kvalitet samt att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.