Kartläggning av fysiska och psykosociala problem och effekt av fysisk träning, 1-3 år efter stroke.

Medelåldern för insjuknande i stroke är 73 år för män och 78 år för kvinnor. Ett insjuknande kan leda till varierande grad av funktionsnedsättning och också ge upphov till osynliga besvär. Ett flertal riskfaktorer för stroke är livsstilsrelaterade, däribland fysisk inaktivitet som bl.a kan leda till nedsatt rörelseförmåga/mobilitet i förlängningen. Målsättningen med projektet är att beskriva den sammantagna problematiken vad gäller fysiska, nutritionsrelaterade och psykosociala faktorer, hos personer 65-85 år, efter stroke. Vi vill också identifiera vilka faktorer som associeras till fysisk aktivitet och mobilitet. Resultat av effekt av intensifierad fysisk aktivitet kommer också att beskrivas och redovisas.

Vi har 90-konto

Geriatriska fonden har ett 90-konto vilket innebär att vi måste upprätthålla en mycket hög utdelningsnivå och kvalitet samt att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.