Kontakta oss

Adress

Geriatriska Fonden
c/o Professor Tommy Cederholm
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Klinisk nutrition och metabolism
Uppsala Universitet, BMC
Box 564
75122 Uppsala


ordforande@geriatriskafonden.se

Fondens plusgiro: 90 04 95-3

Fondens styrelse

Tommy Cederholm, läkare (fondens ordförande)
Åsa Jonsson, präst
Pelle Nordlander, pol.kand
Anna Hämberg-Barron, advokat
Carolina Muskus, familjerättsjurist
Bernice Wiberg, läkare
Kristin Franzon, läkare
Sigvard Sobestiansky, läkare

Vi har 90-konto

Geriatriska fonden har ett 90-konto vilket innebär att vi måste upprätthålla en mycket hög utdelningsnivå och kvalitet samt att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.