Kontakta oss

Adress

Geriatriska Fonden
c/o Professor Tommy Cederholm
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Klinisk nutrition och metabolism
Uppsala Universitet, BMC
Box 564
75122 Uppsala


ordforande@geriatriskafonden.se

Fondens plusgiro: 90 04 95-3

Fondens styrelse

Tommy Cederholm, läkare (fondens ordförande)
Åsa Jonsson, präst
Pelle Nordlander, pol.kand
Andreas Sjödin, advokat
Carolina Muskus, familjerättsjurist
Bernice Wiberg, läkare
Kristin Franzon, läkare
Sigvard Sobestiansky, läkare

Vi har 90-konto

Geriatriska fonden har ett 90-konto vilket innebär att vi måste upprätthålla en mycket hög utdelningsnivå och kvalitet samt att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.