Nya riskfaktorer för stroke

Stroke är en åldrandets sjukdom. Av dem som drabbas är 80% över 65 år. I Sverige insjuknar ca 25 000 årligen. Det är angeläget att försöka minska insjuknandet av både humanitär och samhällsekonomisk orsak, då många får livslånga handikapp. Sedan 1970 pågår en kohortstudie i Uppsala där man följer ett stort antal män födda 1920-24. Vi studerar det materialet för att öka kunskapen om riskfaktorer för stroke, och för att hitta faktorer som påverkar prognosen efter en stroke. Förhoppningen är att ökad förståelse skall medföra att bättre behandling och förändrad livsstil för personer i riskzonen skall minska antalet som drabbas.

Vi har 90-konto

Geriatriska fonden har ett 90-konto vilket innebär att vi måste upprätthålla en mycket hög utdelningsnivå och kvalitet samt att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.