Om fonden

Arsredovisning-GF-verksamhetsaret-2022.pdf

Stiftelseurkund och stadgar för Stiftelsen Geriatriska fonden

Geriatriska fondens syfte är att främja forskning för ett friskt åldrande. Fonden delade ut sina första stipendier 1996. Under åren 1996 till 2023 har 88 stipendier – sammanlagt 8,5 miljoner kronor – betalats ut som bidrag till den medicinska forskningen kring åldrandets sjukdomar.

Geriatriska fonden har ett 90-konto vilket innebär att vi måste upprätthålla en mycket hög utdelningsnivå och kvalitet samt att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Fonden har också HM Carl XVI Gustafs beskydd. Fondens styrelse arbetar ideellt och har sitt säte i Uppsala. Geriatriska fonden spelar en viktig roll för forskningen kring åldrandets sjukdomar. Vi glädjer oss särskilt åt att ha kunnat stötta ett antal yngre forskare som inriktat sig på åldrandets sjukdomar. Du som vill göra en donation hittar information under ”Ge en gåva”. Du som önskar söka medel är välkommen att kontakta fondens ordförande.

Vi har 90-konto

Geriatriska fonden har ett 90-konto vilket innebär att vi måste upprätthålla en mycket hög utdelningsnivå och kvalitet samt att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.