Snus som riskfaktor för insjuknande i hjärtsvikt

Hjärtsvikt är en mycket allvarlig och handikappande diagnos som årligen drabbar tusentals svenskar — i synnerhet äldre. Det är sedan tidigare välkänt att rökning ökar risken för hjärtsvikt. Huruvida snusning medför en liknande risk är inte tidigare studerat. I vårt projekt ämnar vi därför att bland ett tusental 70-åriga Uppsalamän och drygt etthundratusen byggarbetare studera om snus kan utgöra en riskfaktor för insjuknande i hjärtsvikt. Eftersom snusningen ökar i Sverige och många använder sig av snus som en ”rökavvänjare” anser vi detta projekt vara av allmännyttigt intresse.

Vi har 90-konto

Geriatriska fonden har ett 90-konto vilket innebär att vi måste upprätthålla en mycket hög utdelningsnivå och kvalitet samt att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.