Stipendiater 2020

Geriatriska fonden kan stolt presentera sina stipendiater 2020. Vi har med ett bidrag försökt hjälpa dem vidare i sina respektive viktiga forskningsområden.

Birgit Vahlberg – träning efter stroke
Elisabeth Skoglund – den åldrande muskeln ur olika perspektiv
Hanna Bozkurt Åhman – forskning kring diagnostik av demenssjukdom
Mikael Karlsson – forskning om kost och minskad muskelmassa
Olga Titiova – påverkbara riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom
Sheima Al-Ahidi – att mäta behandling av undernäring
Sigvard Sobestiansky – forksning kring minskad muskelmassa

Vi har 90-konto

Geriatriska fonden har ett 90-konto vilket innebär att vi måste upprätthålla en mycket hög utdelningsnivå och kvalitet samt att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.