Stipendiater 2022

Gustaf Boström – forskning om låggradiga bakteriella blodinfektioner kan vara en möjlig bidragande orsak till demenssjukdom.
Elisabeth Hellqvist – forskning kring att mäta p-tau i blodplasma för att indentifiera åldrandets sjukdomar. Undersöker ULSAM-kohorten
Birgit Vahlberg – forskning kring MS-ordinerad promenad och styrketräning efter att patienter drabbats av stroke.

Vi har 90-konto

Geriatriska fonden har ett 90-konto vilket innebär att vi måste upprätthålla en mycket hög utdelningsnivå och kvalitet samt att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.