Stipendier

Geriatriska fonden är en stiftelse för medicinsk forskning. Årligen delar vi ut stipendier för att stötta forskning för ett friskt åldrande och t o m 2018 har vi delat ut drygt 6 miljoner kronor fördelat på 65 stipendier till 27 forskande kvinnor och 18 forskande män.

Fonden har sitt säte i Uppsala.  Ambitionen är att varje höst kunna stötta unga forskare som har sin bas i Uppsala och inriktat sig på forskning kring åldrandets sjukdomar. Forskare som vill söka stöd från Geriatriska fonden är välkomna att söka fram till mitten på september. Kontakta gärna fondens ordförande för närmare information.

Vi har 90-konto

Geriatriska fonden har ett 90-konto vilket innebär att vi måste upprätthålla en mycket hög utdelningsnivå och kvalitet samt att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.