Vårmötet 2020 inställt

Geriatriska fonden fortsätter sitt insamlings- och stipendiearbete för att främja forskning för ett friskt åldrande. Vi ställde in vårmötet 2020 p g a covid-19.
Under 2019 delade vi sammanlagt ut 650 000 kr i stipendier.

Vi har 90-konto

Geriatriska fonden har ett 90-konto vilket innebär att vi måste upprätthålla en mycket hög utdelningsnivå och kvalitet samt att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.